Duurzaamheidsverslag 2016
Jan Knijnenburg B.V.

Duurzaamheidsverslag 2016
Jan Knijnenburg B.V.

Duurzaamheidsverslag 2016
Jan Knijnenburg B.V.

Duurzaamheidsverslag 2016
Jan Knijnenburg B.V.

Duurzaamheidsverslag 2016
Jan Knijnenburg B.V.

100 jaar Jan Knijnenburg B.V.

Het afgelopen jaar was voor ons een bijzonder jaar. Precies 100 jaar geleden startte overgrootvader Gerard J.J. Knijnenburg het bedrijf. Deze mijlpaal moest gevierd worden vonden we en dat hebben we op een gedenkwaardige manier gedaan.

Als familiebedrijf en groot regionaal transport-, sloop- en grondbedrijf zijn we ons sterk bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De aard van onze bedrijfsactiviteiten heeft impact op het milieu en de leefomgeving. Als werkgever hebben we een grote verantwoordelijkheid naar onze medewerkers en hun gezinnen.

In dialoog met onze partners, leveranciers en klanten werken we structureel aan verdere verbetering van kwaliteit, processen en samenwerking. Dit motiveert ons om ons beleid jaarlijks verder aan te scherpen en waar mogelijk onze bedrijfsvoering te innoveren. Dit eerste digitale duurzaamheidsverslag is daarvan een goed voorbeeld.

Samen houden we de kwaliteit van dienstverlening hoog en het werk bij Knijnenburg voor medewerkers plezierig en veilig. Zo blijft ons bedrijf gezond en de bedrijfsvoering toekomstbestendig. Lees in dit duurzaamheidsverslag de speerpunten van ons duurzaamheidsbeleid en bijzondere activiteiten in 2016.

Directie Jan Knijnenburg B.V.

Al 100 jaar ijzersterk in transport sloop- en grondwerk

Innovatie leidend in ons MVO-beleid

Ons werk schept een ideaal klimaat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de vele containertransporten, al het materiaal dat vrijkomt bij sloopwerk en de grond die we bewerken en afgraven. Daarom pakken we onze kans en komen we daar waar mogelijk mens, milieu en onderneming tegemoet. Met een duidelijk MVO-beleid en doelstellingen die we jaarlijks langs de meetlat leggen. Innovatie is voor ons leidend om het bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Het MVO-team

Speerpunten MVO-beleid

 • Totaal 10% minder CO2 uitstoot in 2020
 • Per liter diesel 5% minder CO2 uitstoot in de keten in 2021
 • Per ton afval 5% minder CO2 uitstoot in de keten in 2021
 • Medewerkersactie individuele bijdrage reductie CO2 uitstoot
 • Regelmatig onderhoud
 • Deelname Drivers League wedstrijd van Mercedes
 • Realiseren papierloze administratieve processen
 • Verhogen transparantie naar klanten
 • Interne organisatie toekomstbestendig maken
 • Optimaliseren personeelsbeleid en communicatie

Hoogste niveau CO2-Prestatieladder behaald

De aard van de kernactiviteiten van Jan Knijnenburg B.V. kennen een relatief hoge CO2-emissie. We vinden het belangrijk onze Footprint waar mogelijk structureel te reduceren. Om dit goed te borgen in onze bedrijfsvoering hebben we in 2015 de CO2-Prestatieladder niveau 3 behaald. We zijn er enorm trots op dat we dit jaar naar het hoogste niveau (5) zijn doorgegroeid.’’

CO2-emissies 2014, 2015 en 2016

Jan Knijnenburg B.V. behaalt eerste CO2-reductie!

We willen de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van onze producten reduceren. In 2016 is de eerste CO2-reductie daadwerkelijk behaald. De CO2-uitstoot daalde van 3.899 ton naar 3.611 ton CO2. Ons doel is om in 2020 10% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2014 (3.287 ton). Dit jaar hebben we de stijging van CO2 gestopt en de dalende lijn ingezet.

Nieuwe state-of-the-art kranen en kiepwagens

In 2016 hebben we een groot deel van het materieel vernieuwd. Daarbij is gekozen voor technisch geavanceerde kranen, uitgerust met AdBlue. Dit resulteerde in een daling van het dieselverbruik en de totale emissie scope 1 van 3.808 ton naar 3.522 ton CO2.

Nieuwe Mercedes Arocs kiepwagens
Naast nieuw materieel zijn in de loop van het jaar vier nieuwe Mercedes Arocs kiepwagens aangeschaft. Ook deze wagens zijn state-of-the-art als het gaat om kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Zo is er onder andere een Fleetboard aan boord waarmee de wagens en het gebruik kunnen worden gemonitord. Een belangrijk hulpmiddel bij het reduceren van het brandstofverbruik. Het effect van deze wagens op de Footprint zal in 2017 zichtbaar worden.

Emissie scope 1 per soort 2016

  Innovatie in groene stroom en alternatieve brandstoffen

  Het verminderen van het verbruik van brandstof, gas en elektra vraagt om een lange termijn beleid, waarin we haalbare en effectieve stappen maken ten aanzien van ons wagenpark, met ons materieel, maar ook bij de verwarming en het elektriciteitsverbruik van ons hoofdkantoor.

  Slimme meters
  Door het plaatsen van slimme meters kunnen we de oorzaken van het electraverbruik gaan monitoren en analyseren. In 2016 zijn we overgestapt naar groene stroom van Hollandse Wind, 100% hernieuwbare energie. En samen met firma Rooijakkers onderzoeken we de mogelijkheden van alternatieve brandstoffen en toevoegingen, zoals AdBlue voor materieel en wagens.

  Innovatie
  Door op sloopplaatsen steeds slimmer om te gaan met energie, kan de CO2-emissie van brandstof verder verminderen. Daarom onderzoeken we o.a. de mogelijkheden van een groene aggregaat, een revolutie op het gebied van mobiele hybride energie. Een combinatie van een aggregaat, zonnepanelen en een batterijpakket zorgt ervoor dat energie wordt opgeslagen. Zo kan op ieder moment in de energiebehoefte worden voorzien. Geheel onafhankelijk van het energienetwerk en op iedere gewenste locatie. Er is zelfs een aggregaat met camerabewaking.

  Er zijn altijd groene alternatieven

  Jubileum 100 jaar
  Knijnenburg B.V.

  De viering van ons 100-jarig jubileum was een grandioos feest en een kroon op een eeuw Knijnenburg. Circa 1000 mensen (70% van de genodigden) gaven gehoor aan de uitnodiging om het jubileum mee te vieren. Het feest vond plaats in en rond de Uithof in Den Haag. Met de Uithof hebben we al jaren een goede zakelijke relatie. Jaarlijks voert Knijnenburg hier het overtollige sneeuw en ijs af.

  Historie kwam tot leven
  In de ochtend en middag kon men binnen een wandeling maken door 100 jaar geschiedenis. De wandeling begon in 1916 bij oprichter Gerard Knijnenburg en de handel in mest, hooi en stro. Via de eerste kippers van Guus Knijnenburg naar de beginjaren van Jan en de groei van het bedrijf.

  Blik op de toekomst
  Buiten kreeg men een blik op de toekomst van Jan Knijnenburg. Daar stonden de nieuwste vrachtauto’s van Mercedes en Daf opgesteld, samen met de nieuwe kranen van Liebherr en ander nieuw klein materieel. Menig machinist en chauffeur vergaapte zich aan de prachtige wagens en vertelde vol trots welke gadgets het materieel heeft. Het was prachtig om te zien hoe één van onze machinisten zijn vader vertelde hoe trots hij was op ‘zijn’ nieuwe kraan.

  Lees meer

  Prachtig feest
  ’s Avond konden medewerkers, partners en genodigden in de ijshockeyhal van de Uithof genieten van heerlijk eten, zich terugtrekken op lounge banken of dansen op muziek. Er waren diverse hippe foodtrucks met de lekkerste duurzame hapjes en dranken. En dat viel in de smaak. Net als de muziek van de oer Haagse band de Clarks en zangeres Joëlle Vierling.

  Haagse Parel voor Jan Knijnenburg
  Tijdens de avond ontving Jan Knijnenburg namens de gemeente ’s Gravenhage de Haagse Parel uit handen van de wethouder Economie Karsten Klein. Deze prijs wordt incidenteel uitgereikt als beloning van bedrijven die zich “bovengemiddeld verdienstelijk maken voor de stad”, aldus Karsten Klein.

  Uitsmijter
  Als uitsmijter had de directie nog een verrassing in petto: Barry Hay, zanger van de Golden Earring, zorgde voor het hoogtepunt van de avond met een spetterend optreden. Het feest ging daarna nog tot in de kleine uurtjes door. Na afloop ontving iedereen de speciale jubileum-uitgave met het eerste duurzaamheidsverslag.

  Overmand door trots

  De organisatie van het jubileum was een hele uitdaging, maar de voldoening nog groter. We hebben zoveel positieve reacties gehad. Iedereen was er, van jong tot oud, van medewerkers, hun partners tot klanten en zakelijke partners. Er was voor ieder wat wils. Het was vooral leuk om te zien en te voelen hoe trots de medewerkers waren.

  “Het jubileum was voor ons als familie een mijlpaal. Het is toch wel heel bijzonder: veel bedrijven halen de 100 jaar niet. En dan ook nog een nieuwe generatie hebben die het stokje in de toekomst kan en wil overnemen. Prachtig”, Jan Knijnenburg.

  Indruk maken zonder op te vallen

  Missie en visie
  Jan Knijnenburg B.V. is actief in slopen, afgraven, bodemsanering en transporteren. Waar ingewikkelde projecten een vernieuwende of specialistische aanpak vragen, tonen we lef, zijn realistisch, vindingrijk en bieden praktische oplossingen.

  Door onze platte organisatie blijven de lijnen kort. Onze ervaren en in de praktijk opgeleide medewerkers kennen bij elke klus de mogelijkheden en onmogelijkheden. Met ons uitgebreide machinepark kunnen we alle werkzaamheden binnen ons werkveld snel en flexibel uitvoeren. Dat maakt ons ijzersterk in sloop, grond en transport.

  De komende jaren willen we hierin (blijven) groeien, zonder af te stappen van de kwaliteit waar we voor staan. Dat doen we door de kennis van onze medewerkers te verankeren en te borgen in processen en constant aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen.

  Dat doen we door vrijkomende materialen en afvalstromen zo hoogwaardig mogelijk te recyclen of te hergebruiken. En door te werken met energiezuinigere machines en schonere brandstof, om onze CO2-uitstoot te verminderen.

  We zijn een nuchtere organisatie waarin deze vorm van bedrijfsvoering vanzelfsprekend is. Ons motto is dan ook: Indruk maken zonder op te vallen.

  Meer over onze diensten leest u op: www.janknijnenburg.nl

  Werken bij Knijnenburg

  Een (h)echt familiebedrijf
  De persoonlijke banden binnen Knijnenburg zijn sterk. Niet alleen binnen de familie Knijnenburg die al vier generaties leidinggeeft aan het bedrijf, ook veel medewerkers werkten en werken hun hele professionele leven bij ons en soms zelfs meerdere generaties. Medewerkers blijven vaak ook na hun pensioen bij ons werken.

  Meer uren opleiding
  Opleidingen geven inhoud aan onze professionaliteit. In 2016 hebben de medewerkers van Knijnenburg totaal 419 uur opleiding gevolgd (8,5 uur gemiddeld per medewerker). In 2014 en 2015 was het totaal aantal uren resp. 266 en 358 uur (5,5 uur en 7,8 uur per medewerker). De gevolgde opleidingen waren dit jaar: preventiemedewerker, Code 95, VCA, BHV, EMVI en Brandstof besparend draaien. Opleidingen zijn essentieel voor de kwaliteit en vakmanschap van Jan Knijnenburg.

  Medezeggenschap
  Binnen Knijnenburg was is nog geen ondernemingsraad actief. Gezien het aantal medewerkers (49) zijn we hiertoe bijna wettelijk verplicht. In 2016 is onder de medewerkers informatie verspreid over de rol van een OR. Daarbij is ook een oproep gedaan om zich op te geven als OR-lid. Dit heeft nog niet geleid tot voldoende deelnemers.

  In 2017 zal een personeelsbijeenkomst worden georganiseerd waarin medewerkers meer informatie ontvangen over het nut en noodzaak van medewerkers participatie en medezeggenschap in de vorm van een OR. Op deze manier hoopt Knijnenburg alsnog voldoende deelnemers te kunnen werven en de OR formeel op te richten.

  Personeelsbestand in 2015

  Personeelsbestand naar leeftijd 2016

   Social Return en publiek beleid

   Knijnenburg participeert o.a. in het initiatief van de gemeente Den Haag om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden op werk. We zouden daarbinnen graag nieuwe machinisten en andere vaklui opleiden. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Het duurt jaren voor je op zo’n grote machine veilig en goed kunt draaien. Ook slopen is gespecialiseerd werk dat je vooral ook in de praktijk leert.

   Social Return
   Het is onze ambitie om medewerkers via Social Return kansen te bieden, op te leiden, in dienst te nemen en vervolgens door te laten groeien in de organisatie. Nu de gemiddelde leeftijd van de medewerkers hoger wordt, is het belangrijk tijdig te verjongen. Veel medewerkers vinden het echt leuk om jonge mensen te begeleiden en te coachen. Je ziet ze samen groeien. Ons werk leer je ‘on the job’. Je kunt bij ons bijvoorbeeld beginnen als handsloper of verkeersregelaar en van daaruit intern groeien. Daar willen we graag ons best voor doen. In 2016 kregen zes mensen deze kans. Totaal werd voor 706,5 uur Social Return gerealiseerd.

   Sponsoring
   Knijnenburg is een maatschappelijk betrokken onderneming. We sponsoren al jaren diverse maatschappelijke activiteiten, sportverenigingen en organisaties in Den Haag e.o. Meestal ondersteunen we met diensten, mensen en middelen.

   We zijn vaste deelnemer aan de Ooievaarsrun. Een trucktocht door Den Haag, waarbij gehandicapten naast de chauffeur op de wagen mogen meerijden. Met bijna het volledige wagenpark rukken we hiervoor uit. Samen met nagenoeg alle medewerkers bezorgen we de gehandicapten zo een mooie dag. Het is fantastisch te zien hoe dit jaarlijks terugkomend spektakel leeft onder de medewerkers.

   De Ooievaarsrun is steeds weer een spectakel

   KAM-coördinator: een hele uitdaging

   Interview met Michael de Jong

   Michael is sinds 2015 KAM-coördinator bij Jan Knijnenburg. Bij onze projecten komt veel kijken op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. “Als bouwkundige had ik ervaring met bouwprojecten. Slopen is toch wel heel wat anders. Er ging een wereld voor me open.”

   “Tot 2015 werd de coördinatie rond KAM ingehuurd. Ik was werkvoorbereider en vervul deze functie nog steeds parttime. Door omstandigheden moest ik vrij plotseling de coördinatie van KAM overnemen. Een hele uitdaging. Externe adviseurs hebben mij in eerste instantie begeleid. Nu heb ik meer feeling en overzicht. Ik kan de rol meer naar mijn hand inrichten. Inmiddels heb ik mijn VCA-VOL en BHV-diploma en hoop in de toekomst de KAM-opleiding te gaan volgen. Ik zie nu ook de verbeteringen die we met het beleid behalen en dat maakt me enthousiast.”

   Kwaliteit
   “Jan Knijnenburg is ISO 14001 gecertificeerd. Kwaliteitszorg en het verbeteren van onze dienstverlening doen we graag in dialoog met onze klanten en leveranciers. Na oplevering van projecten ontvangen klanten standaard een beoordelingsformulier. In 2017 willen we de overall resultaten meer inzichtelijk maken. Dit geldt ook voor de periodieke leveranciersbeoordeling die we uitvoeren.”

   Lees meer

   Arbo
   “Veiligheid borgen we vanuit onze VCA**-certificering. In november 2016 is een RI&E uitgevoerd door BK Ingenieurs B.V. Uit de inventarisatie kwamen aanbevelingen die wij in 2017 zullen onderzoeken en implementeren. We zullen o.a. de VGW-doelstellingen concreter en SMART gaan formuleren en op de genoemde punten de registratie verbeteren.

   Het ziekteverzuim ligt onder het landelijk gemiddelde en daalt jaarlijks. In 2017 was het verzuim 2,1 %. Een deel van het ziekteverzuim betreft klachten aan rug, schouder en heup. Ons werk heeft vaak een hoge fysieke belasting. We doen veel aan het verbeteren van de werkmethode. Bijvoorbeeld met aanschaf van mechanische hulpmiddelen. We houden de ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten.”

   Milieu
   “Op het gebied van milieu staan CO2-reductie en afvalmanagement bovenaan. Ook het water en papiergebruik hebben prioriteit. In 2016 hebben we CO2-Prestatieladder niveau 5 gehaald en is onze Footprint gedaald. Ons afval groeit door de toenemende sloopwerkzaamheden. In samenwerking met onze partners proberen we het afval optimaal te scheiden voor hoogwaardig hergebruik. Voor cartridges is een verzamelbak van Cliniclowns op kantoor geplaatst. Ook papier wordt gescheiden afgevoerd.

   Ons waterverbruik daalt jaarlijks. In 2016 was dit 210 m3. We willen dit verder verlagen door te onderzoeken of we voor het wassen van de auto’s hemelwater kunnen gebruiken. Ons papierverbruik zal met de komst van onze nieuwe app voor een belangrijk deel verdwijnen.”

   VGM bij sloopprojecten
   “Vooral bij het opstellen van sloopplannen zijn veiligheid, gezondheid en milieu belangrijk. Als gecertificeerd sloper dient ons sloopplan vaste onderwerpen te benoemen, zoals: bouwplaatsinrichting, aan- en afvoer van materialen, samenwerkende verwerkers, sloopwijze, veiligheidsborging risico’s VGM. De sloopplannen zijn nu nog losse fysieke dossiers. Binnenkort zijn ze digitaal beschikbaar voor de collega’s op het project. Zo hebben ze de beschikking over alle info, deze is altijd up-to-date en bij de hand. Er is minder rompslomp, geeft nog minder kans op fouten enz.

   Toekomstplannen
   Voor de toekomst wil ik zelf nog een bredere focus op MVO ontwikkelen. Het stimuleert me om collega’s te zien bewegen van ‘moeten’ naar ‘willen’. Vanuit certificering moest er veel. Dat is nu gereed en in kaart gebracht. Nu grip erop en het beheer optimaliseren en uitbouwen. De inzet en betrokkenheid van alle medewerkers is belangrijk om ook intern stappen te maken en te zorgen dat medewerkers zich ok gewaardeerd en gehoord voelen.”

   Persoonlijke speerpunten:

   • Water opvangen om auto’s te wassen
   • Alleen banden verwisselen op het hoofdkantoor
   • Zonnepanelen plaatsen
   • Groene aggregaat aanschaffen
   • Opleidingen
   • Fietsplan opzetten
   • P&O-plan en medezeggenschap vergroten
   • Leveranciersbeoordeling en klantbeoordeling verder structureren

   Waterverbruik daalt

   638 m3 in 2014
   387 m3 in 2015
   210 m3 in 2016

   2,1%

   Ziekteverzuim

   0

   Ongevallen

   Wij doen straks alles met de app

   Onze ervaring en slimheid gebruiken in een app
   Serviceheroes begon in 2008 en is gespecialiseerd in procesoptimalisatie. Veelal voor complexe bedrijfsprocessen bij complexe bedrijven. Ze ondersteunen ook de helpdesks van bedrijven als KPN, Tele2 en Rabobank. Serviceheroes helpt Jan Knijnenburg bij de ontwikkeling van een mobiele app voor chauffeurs en machinisten. Later komt de app ook beschikbaar voor klanten. Reinoud Voorbraak (directeur) en Jurrin Pijnenburg (operations manager) vertellen meer over de app.

   “Processen optimaliseren is altijd een uitdaging. Jan Knijnenburg is een relatief klein/compact bedrijf met een specifieke uitdaging: als lang bestaand familiebedrijf zitten veel processen binnen Knijnenburg in de mensen zelf. Die gaan we voor een deel automatiseren. De slimheid en ervaring van Jan Knijnenburg bij de planning moeten we bijvoorbeeld zien over te zetten in een geautomatiseerd proces. Dat is best een uitdaging. Met de app die we nu ontwikkelen gaat dat lukken.”

   Lees meer

   Doelen
   De app moet in vier belangrijke behoeften gaan voorzien:

   1. Papierloze administratie en communicatie
   2. Optimalisatie planning en routes wagens en machines
   3. Reduceren van brandstofverbruik
   4. Transparantie voor klanten

   Voordelen
   “Chauffeurs leggen hun ritten, kilometers en brandstofverbruik nu nog vast in een boekje. Dat moet op het hoofdkantoor worden verwerkt. Dit gaan we via de app digitaliseren. Dat scheelt papier, tijd en maakt realtime planning mogelijk. Iedere wagen en machine kunnen we met de app realtime volgen. Op het hoofdkantoor weet men straks dus precies welke wagen, waar is. Vooral anticiperen op onverwachte situaties wordt hierdoor makkelijker.

   We maken voor de app gebruik van GoogleMaps. Chauffeurs kunnen zo automatisch hun bestemming zien en de beste actuele route. File-informatie wordt hierbij ook meegenomen. De route-informatie kunnen de chauffeurs zelf ook eenvoudig aanvullen en delen. Bijvoorbeeld informatie over omleidingen en opgebroken wegen rond een project of klant.

   Brandstofverbruik
   Nu leggen chauffers en machinisten dagelijks hun kilometers vast en houden hun brandstofverbruik bij. Later kan ook dit worden geïntegreerd in de app. We kunnen het verbruik dus nog niet realtime meten en analyseren, maar beschikken wel over data voor analyses achteraf. We volgen de wagens op de meter en kunnen wel de snelheid en efficiency meten. Dit zouden we desgewenst kunnen inzetten bij een wedstrijd zuinigste rijder van Knijnenburg.

   Transparantie naar klanten
   De volgende stap is dat ook klanten toegang krijgen tot informatie vanuit de app. Ze weten dan realtime hoe laat een vrachtwagen van Jan Knijnenburg precies aankomt. Met deze informatie kunnen ook zij optimaal anticiperen binnen hun project.

   Eerste stap gezet
   In 2016 hebben alle chauffeurs en machinisten een smartphone van de zaak gekregen. Voor sommigen was dit een eerste kennismaking met mobiele digitale techniek. Ze kunnen de smartphone gebruiken om te bellen en in eigen tempo kennismaken met de andere mogelijkheden van het device. “We hebben gekozen voor betaalbaar, robuust apparaat dat gemakkelijk is te bedienen. De veiligheid en functionaliteit kunnen we voor Knijnenburg goed bewaken. Later komt de app beschikbaar.”

   Testfase 2017
   “In 2017 gaan we de app testen, samen met een aantal chauffeurs. Spannend! De app is een innovatieve stap voor een bedrijf als Knijnenburg. We moeten met de app daarom dicht bij de gebruiker blijven. Ook de minder ervaren gebruikers. Gebruik, gedrag van medewerkers en klanten zullen leidend zijn voor de verdere ontwikkeling.

   Het gebruik van de app moet leuk, eenvoudig en laagdrempelig zijn, ook zonder handleiding. We volgen in de testfase het gebruik en verwerken vragen om de app te verbeteren. Als de ‘kinderziekten’ eruit zijn, kan de app breed worden geïmplementeerd. Hiertoe komen handleidingen beschikbaar en zal een intern introductieprogramma worden opgezet. Daarna gaan we verder met een toets met klanten van Knijnenburg.

   Dialoog met stakeholders:

   Afvalmanagement

   Binnen onze projecten is nog veel winst te boeken op het gebied van afvalmanagement en recycling. Selectief slopen en het afvoeren van verschillende afvalstromen helpt het milieu en drukt de kosten. Wanneer bij het bouwproject vervolgens ook gerecyclede materialen en grond worden gebruikt, is de cirkel helemaal rond.

   Opdrachtgevers kunnen een belangrijke rol spelen in de kaders waarbinnen innovatief afvalmanagement mogelijk is. Daarom is Knijnenburg actief betrokken bij keteninitiatieven en analyseren we samen de afvalketen. Ons doel is 5% CO2-reductie per ton afval in de keten te behalen in 2021 t.o.v. 2016.

   Afval
   Totaal werd in 2016: 154.438 ton afval afgevoerd. In 2015 en 2014 was dit resp.109.270 ton en 99.550 ton. Het grootste deel (97%) betrof puin en overig bouw- en sloopafval. Het percentage gevaarlijk afval bedroeg in 2016: 0,12% (1.904 ton).

    

   Lees welke reductiemaatregelen we nemen

   Reductiemaatregelen afval
   Om de doelstelling te realiseren zijn de volgende acties afgesproken:

    

   • Direct hergebruik ‘schoon’ afval
    ‘Schoon’ afval willen we direct naar nieuwe projecten vervoeren zodat het ter plekke kan worden verwerkt als nieuwe grondstof voor bijvoorbeeld wegenbouw en funderingen. Hiervoor zal o.a. de dialoog worden gevoerd met opdrachtgever de Gemeente Den Haag.
   • Reductie in het transport
    Deze maatregelen zijn opgenomen in de scope 1 en 2 maatregelen in het kader van de CO2-Prestatieladder.
   • Selectief slopen en verwerken bruikbare materialen en grondstoffen
    In samenwerking met o.a. ‘New Horizon’ zijn proeven gedaan om bruikbare materialen en grondstoffen apart te verwijderen bij renovatie, transformatie of sloop. De samenwerking is erg lastig omdat dit veel tijd kost tijdens het sloopproces. Deze tijd wordt vaak niet geboden door de opdrachtgever. Indien mogelijk wordt zo veel mogelijk samengewerkt.
   • Dakleer
    Dakleer werd tot nu toe hergebruikt als asfalt, maar deze verwerking heeft een hoge CO2-uitstoot. In overleg met samenwerkende verwerkers Recycling Kombinatie REKO B.V. en van Vliet is gekeken of dakleer kan worden verwerkt tot ECO zand en ECO filler. Helaas bleek dit nog niet mogelijk.

   IJzersterk in mooie projecten

   Willem is uitvoerder en begon ooit als kraanmachinist bij Knijnenburg. Dat is inmiddels al meer dan 30 jaar geleden. Hierin is hij geen uitzondering. Medewerkers zijn betrokken en blijven lang bij het bedrijf. Vaak tot na hun pensioen. Willem is net als deze collega’s met het bedrijf meegegroeid. “Vroeger deden we vooral grondwerk en transport. Nu zijn we verantwoordelijk voor veel grote sloopprojecten in Den Haag en omgeving. Toen ik begon hadden we één kraan en die was ‘van mij’. Nu hebben we een uitgebreid wagen- en machinepark met tientallen kiepwagens en kraanmachines.”

   Als uitvoerder doet Willem alles: werk opnemen, projecten bekijken, berekenen, uitvoeren, plannen, coördineren en begeleiden en uiteindelijk ook afronden. Hij zit er bovenop en is ook dag en nacht op of bij het project. Hierbij werkt hij nauw samen met Michael (KAM-coördinator) en Edwin (Calculator en omgevingsmanager). Zij staan wat meer op afstand van het project.

   Prijs is nog steeds bepalend
   “Wij zijn bij aanbestedingen van projecten in Den Haag bijna altijd van de partij. Binnen de aanbestedingstrajecten is de prijs over het algemeen nog de meest bepalende factor. Daarom is het fictief aanbestedingsvoordeel dat de CO2-Prestatieladder ons biedt, erg belangrijk. Daarnaast is tijd, en dus planning, bepalend. Met onze ervaring, innovaties en gedegen plan van aanpak, kunnen we ons ook op dit punt positief onderscheiden. Vanuit opdrachtgevers is MVO nog niet echt een bepalende factor, maar ook hierin onderscheidt Knijnenburg zich. Veiligheid, geluid, trillingen, afval en omgevingsmanagement zijn voor ons belangrijke issues.”

   Alles altijd netjes bij Knijnenburg
   “Netjes werken en het netjes achterlaten, dat is ons motto. Daar hamer ik ook op bij de jongens. Geen volle containers in de weekenden. Iedere week een opgeruimd terrein en een nette en egale bouwplaats. Je ziet dat nog wel eens anders. Onduidelijkheden en problemen tijdens het project lossen we altijd gewoon op ook na oplevering. Nooit gedoe achteraf. Daar zijn onze klanten blij mee.”

   “Gewoon goed je werk doen”

   Verantwoording GRI

   Commitment GRI
   Dit sociaal jaarverslag is gebaseerd op de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het niveau G4 Core. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd. De GRI-tabel is als bijlage opgenomen.

   Reikwijdte van het verslag
   Dit verslag betreft de activiteiten van Jan Knijnenburg B.V. in het jaar 2016. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

   Verslag frequentie
   Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren.

   Contact
   Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met Geoffrey Knijnenburg (directielid)

   Jan Knijnenburg B.V.
   Dekkershoek 4
   2552 DE Den Haag

   T 070 – 440 10 40
   E info@janknijnenburg.nl